Krediet geven!

Investeren in lokale ondernemers

Krediet gevend lid worden

Wilt u krediet gevend lid worden?

De Kredietunie Drenthe zoekt ondernemers of ex-ondernemers die geld en kennis willen delen met ondernemers met goede ideeën en een geldbehoefte..

Wilt u zich opgeven voor het lidmaatschap, dan kunt u zich registreren in ons MijnKredietunie systeem. Dit kunt u doen door rechts op deze pagina op de knop ‘Kredietgevend lid worden!’ te drukken. U kunt zich uitsluitend inschrijven als rechtspersoon. Na registratie nemen we contact met u op.

4,0% rente

U ontvangt een rentevergoeding op de door u aangekochte obligatie. De rente bedraagt 4,0% per jaar. De rente wordt maandelijks aan u betaald. Aflossing geschiedt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening.

Kredietrisico

Binnen de kredietunie is een kredietcommissie actief. Zij adviseren het bestuur over het verstrekken van een krediet. Er komt derhalve een overeenkomst tot stand tussen de kredietunie en de geldnemer. Het zogeheten common bond model. Dat betekent dat u een risico loopt dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen. We proberen dit te voorkomen door acteive screening en het inzetten van een coach.