Coaching

Ondernemers coachen en begeleiden

Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële of vakspecialisten, zijn in de regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan. Kredietnemende leden van een kredietunie kiezen een coach uit de kring van de leden, die de noodzakelijke specialistische vak- of bedrijfsvoeringkennis of ervaring heeft. Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet.

Kredietgevers, doorgaans ervaren mobiliteitsondernemers, coachen de kredietnemers als vrijwilliger bij hun bedrijfsvoering. Dat is in het belang van de kredietunie, van de kredietnemer en natuurlijk ook in hun eigen belang. Zo vergroten zij de kans op een succesvolle ontwikkeling van de onderneming en op volledige betaling van rente en aflossing. De coaches zijn de relatiebeheerders van de kredietunie, in sommige gevallen kunnen zij gezien worden als een soort klankbordcommissaris.

Per maand of kwartaal worden de onderstaande zaken besproken/aangeleverd:

  • Strategie
  • Investeringen
  • Bedrijfsvoering
  • Financiële situatie

De coach is ook lid van de Kredietunie Noord Drenthe. Hij adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze adviezen op te volgen.